☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

اساتید

اسامی اساتید هیراد

(ترتیب اسامی تصادفی است.)

توجه کنید!!!!!

 از آنجاییکه برخی افراد سودجو با طرح ادعای دروغین همکاری با هیراد برای خود کسب اعتبار نموده اند،‌ به اطلاع می رساند اساتید خارج از لیست زیر به هیچ عنوان همکاری با هیراد حتی در زمینه برگزاری کلاس های خصوصی نداشته و هیراد هیچگونه مسئولیتی را در این زمینه پذیرا نمی باشد. بدیهی است تمامی کلاس های خصوصی، گروهی و آزمون های این مرکز، صرفاً در محل شعب هیراد برگزار می گردد و دوره های سازمانی هیراد نیز با حضور همین اساتید در سازمان ها و دانشگاه ها برگزار می شود.

جهت تسهیل دسترسی به نام اساتید از لینک های زیر استفاده نمایید:

 مدرسین دوره های تخصصی

 • نام مدرس
 • آقای مجید سیدیان
 • نام مدرس
 • آقای حمید سیدیان
 • نام مدرس
 • آقای رشیدی
 • نام مدرس
 • آقای بهرامی
 • نام مدرس
 • آقای آروین فر
 • نام مدرس
 • آقای یزدانی
 • نام مدرس
 • آقای بختیاری
 • نام مدرس
 • آقای موسوی
 • نام مدرس
 • آقای شادمنش
 • نام مدرس
 • آقای خسروی
 • نام مدرس
 • خانم فرهبد
 • نام مدرس
 • خانم توتونچیان


مدرسین بزرگسالان

 • نام مدرس
 • آقای یونسی
 • نام مدرس
 • آقای جورجانکی
 • نام مدرس
 • آقای جواهریان
 • نام مدرس
 • آقای بهزادپور
 • نام مدرس
 • آقای رحمانی
 • نام مدرس
 • آقای رشیدی
 • نام مدرس
 • آقای قیصری
 • نام مدرس
 • آقای بهرامی
 • نام مدرس
 • آقای حسن زاده
 • نام مدرس
 • آقای فرهادی
 • نام مدرس
 • آقای یزدانی فر
 • نام مدرس
 • خانم حسینی
 • نام مدرس
 • خانم ارجمندی
 • نام مدرس
 • خانم ربیعی
 • نام مدرس
 • خانم ویسی
 • نام مدرس
 • خانم نصرتی
 • نام مدرس
 • خانم فره بد
 • نام مدرس
 • خانم دیوانبیگی
 • نام مدرس
 • خانم خدابنده
 • نام مدرس
 • خانم رحیمیان
 • نام مدرس
 • خانم صفاریان
 • نام مدرس
 • خانم فرهانی
 • نام مدرس
 • خانم سلیمانی
 • نام مدرس
 • خانم هاشمی
 • نام مدرس
 • خانم شهری زاده
 • نام مدرس
 • خانم ربیعی
 • نام مدرس
 • خانم اخشی
 • نام مدرس
 • خانم میلانی

مدرسین نوجوانان

 • نام مدرس
 • خانم آقا محمدی
 • نام مدرس
 • خانم ربیعی
 • نام مدرس
 • خانم ویسی
 • نام مدرس
 • خانم فرهبد
 • نام مدرس
 • خانم عامری
 • نام مدرس
 • خانم هاشمی
 • نام مدرس
 • خانم صفوی
 • نام مدرس
 • خانم ارجمندی

مدرسین کودکان

 • نام مدرس
 • خانم قزوینیان
 • نام مدرس
 • خانم حنفی
 • نام مدرس
 • خانم قندهاری
 • نام مدرس
 • خانم هاشمی
 • نام مدرس
 • خانم حیاتی
 • نام مدرس
 • خانم فدایی
 • نام مدرس
 • خانم شاکر
 • نام مدرس
 • خانم فلاحی
 • نام مدرس
 • خانم زهره وند
 • نام مدرس
 • خانم صادق بیگی
 • نام مدرس
 • آقای دانقیانس