☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

دوره مکالمه ویژه بانوان

دوره مکالمه ویژه بانوان

دوره مکالمه بانوان ، دوره ای با طراحی خاص برای بانوان گرانقدر

دوره مکالمه زبان انگلیسی ویژه بانوان ، به طور خاص برای بانوان طراحی شده است که می تواند بانوان محترم را در مهارت های 4 گانه زبان انگلیسی (Listening – Speaking – Writing – Reading ) به نحو بسیار مناسبی توانمند ساخته و قابلیت آنها را در مکالمه به صورت قابل توجهی ارتقاء بخشد .

در این دوره تاکید روی گرامر کم تر است و بیشترین تمرکز روی مکالمه زبان انگلیسی صورت گرفته است . بانوان محترم ابتدا باید در آزمون تعیین سطح مختص دوره مکالمه بانوان شرکت کرده و توسط مدیران آموزشی این مرکز هدایت تحصیلی گردند .

در آموزشگاه زبان هیراد همه ساله این دوره در ابتدای فصل پاییز آغاز می گردد از این رو که در فصل تابستان بیشتر بانوان به علت تعطیلی مدارس به امر مهم نگهداری از فرزندان خویش می پردازند و بیشتر وقت خود را در طول روز صرف فرزندان عزیزشان می کنند حال آن که سال تحصیلی آغاز گردیده ، فرصت مناسبی است که زمان بیشتری صرف خویشتن نموده و به امر آموزش و ارتقاء سطوح علمی و آموزشی خویشتن بپردازند.

دپارتمان آموزشی مرکز تخصصی زبان هیراد متعهد می گردد که فقط به امر آموزش پرداخته و از مطالب حاشیه ای جداً پرهیز خواهد شد.

زمانبندی کلاس های مکاله ویژه بانوان

نام دورهدوره مکالمه زبان ویژه بانوان
زمان برگزاری 10:30 – 12:00
تعداد جلسات18 جلسه
زمان هر کلاس1ساعت و 30 دقیقه
مجموع ساعات آموزش27 ساعت