☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

Business English Course

دوره های انگلیسی در دنیای کار و تجارت

Business English Courses


مرکز تخصصی زبان هیراد، از بدو تـاسیس با توجه به اهمیت تقویت دانش حرفه ای زبان انگلیسی در فضای کار و تجارت، اقدام به برگزاری دوره های Business English با سرفصل های متنوع نموده است.

فضای کسب و کار دنیای بسیار وسیع و دارای عرصه ها و لایه های متنوعی است. .عرصه هایی از قبیل حرفه و فن، تجارت، صنعت و تکنولوژی، بهداشت و پزشکی، آموزش و ... و لایه هایی مانند مدیریت ارشد و میانی، کارشناسی و تخصصی، مشاوره و بازرسی و ... که نیازهای برقراری ارتباط در هر کدام از آنها بسیار مهم و ضروری می باشد.

 آموزش آیلتس هیراد

مهمترین سرفصل هایی که در این دوره مورد توجه قرار می گیرند:

جدول عناوین دوره زبان در دنیای کسب و کار 1

جدول عناوین دوره زبان در دنیای کسب و کار 2


در خصوص این دوره دو نکته زیر بسیار حائز اهمیت می باشد:

 • گذراندن این دوره ها موجب تقویت دانش عمومی زبان انگلیسی نیز می شود،
 • ضرورتاً مدرسینی که آموزش این دوره ها را بر عهده دارند،بایستی با مناسبات و تخصص های مدیریتی کافی در موضوعات یاد شده آشنا باشند.

لازم به ذکر است که دانش جویان مرکز تخصصی زبان هیراد بعد از گذراندن دوره Pre-Intermediate   به عبارت دیگر Book2(American English File) می توانند در صورت تمایل وارد دوره BEC 1 (part1) شوند  و دانشجویان جدید الورود به این مرکز در صورتی که سطح زبانشان حداقل Intermediate-Pre  باشد می توانند مستقیما وارد دوره های BEC (BUSINESS) که شامل 8 دوره می باشند شوند.دراین مرکز کتاب های Business Result  تدریس می شوند.


ویژگیهای دوره های BEC(BUSINESS)  به قرار ذیل می باشند:

1-    تمرکز روی مکالمه تجاری

2-    تدریس تمام واژگان و اصطلاحات تجاری  برای تمام اهداف تجاری از جمله سفرهای تجاری

3-    استفاده از فیلم های آموزشی

4-    تاکید روی نیاز تجاری دانش جویان

5-    کار روی گرامر و جمله سازی مورد نیاز دانش جویان

6-     میزانSTT  بالای کلاس (دانش جویان تمام وقت مجبور می شوند با یکدیگر انگلیسی صحبت کنند.)

7-    ارائه دوره ها توسط اساتید حرفه ای

8-    استفاده از VIDEO PROJECTOR در طول تدریس

9-    ساده سازی مطالب تا حد ممکن

10-   چک کردن تمام دورهها توسط   OBSERVER در طول دوره

11-   برگزاری منظم دورهها

12-   ERROR TREATMENT( برطرف کردن تمام ایرادهای دانشجویان در کلاس)

13-   ارائه برگه MISTAKE SHEET در کلاس به تک تک دانش جویان

14-   کار روی مهارتهای LISTENING AND WRITING تجاری

15-   تدریس MAIL  و نامه های تجاری

16-   تدریس تمام مطالب به طور کاربردی

17-   توجه به جزئیات در حین تدریس

18-   چک کردن کامل تمارین دانش جویان

19-   اصلاح تلفظ های اشتباه دانش جویان

20-   اصلاح تمام ایرادهای گرامری

21-   استفاده از post tasks and pre tasksبرای هر  activity در کتاب آموزشی


من به زبان انگلیسی در کارم احتیاج دارم

چهار چوب آموزشی دوره های BEC

(Business English Course)

مدت زمان هر جلسه

تعداد جلسات هر دوره

نام دوره

1 ساعت و 30 دقیقه

12 جلسه

BEC 1

1 ساعت و 30 دقیقه

12 جلسه

BEC 2

1 ساعت و 30 دقیقه

12 جلسه

BEC 3

دوره های BEC هیراد در 3 دوره 12 جلسه ای تحت عنوان : BEC 1 ,BEC 2 , BEC 3 ارائه می شوند لازم به ذکر است که این مرکز به جهت آموزش هر چه سریعتر و با انسجام قابل توجه در ارائه مطالب اقدام به تالیف و گردآوری کتابی تحت عنوان BEC 1,2,3 نموده است زیرا این مرکز کاملاً مطلع است افراد و مدیرانی که قصد شرکت در دوره های Business را داراند بسیار گرفتار هستند و تمایل شدیدی به برگزاری کلاس ها در کمترین مدت زمان دارند و آنها به قابلیت های لازم در مکالمه و مکاتبات تجاری و عبارات و اصطلاحات پرکاربرد و جلسات دست یابند .

کتاب دوره BEC

ترم های آموزشی:

به منظور پاسخگویی و برآورده کردن درخواست ها، نیازهای متنوع زبان آموزان عزیز و گرامی، دوره های آموزشیBEC،‌ در قالب ترم های مختلف به شرح جدول ذیل طراحی گردیده اند.

کلاس ها

روزهای برگزاری

طول هر ترم

محل برگزاری

3 روز در هفته

یکشنبه و سه شنبه 19:00-20:30

پنج شنبه  15:00 – 16:30

12 جلسه

شعبه 2(مینا)

1 روز در هفته

09:00 – 10:30

12 جلسه

شعبه 1 (پاسداران)

توجه: کلیه کلاس های هیراد در جلسات 90 دقیقه ای برگزار می گردد.

زبان انگلیسی در کسب و کار شما چه تاثیراتی دارد

عناوینی که در دوره  Business letter writing تدریس خواهد شد:

 1. Heading   (address & date)
 2. Inside address
 3. Salutation
 4. Body
 5. Some sentences to start and end the body of the letter
 6. Valediction (closing)
 7. Signature
 8. Subject  line
 9. Attention  line
 10. Enclosure
 11. Carbon copy
 12. Blind carbon copy
 13. Postscript
 14. Discussing different kinds of  body
 15. Letter of  enquiry
 16. Letter of  placing an order
 17. Letter of acceptance of  proposal
 18. Letter of concluding a contract
 19. Teaching  some efficient phrases and sentences to make the body more pleasant
 20. Reviewing some grammatical points needed for those wanting to write commercial  letters
 21. Business emailsBEC COURSE Syllabuses

BEC 1

1- Telephoning

2- Business Related Words

3- Business Conversations

4-Commercial Correspondences

5-Letter Writing

6- Different kinds of letters

7-Request Letters

8- Enquiry Letters

9-Placing an order letters

10-Emails

BEC 2

11-Business Letter Framework

12-Request for payment Letter

13-Meetings

14- Meetings related words

15-Presentation

16-Presentation related words and conversions

17-Socializing (Business and daily Conversations and interactions with foreigners)

18-Business Travels Conversations in different situations

19- Daily conversations with colleagues and guests at workplace

20-Exhibition related conversations

BEC 3

21-Tender Letters

22-Price list enquiry letters

23-Reply Letters

24-Methods of payment Letters

25-Delivery Date Letters

26-Advice of Dispatch Letters

27-Perfect Classification of Business Related Words

28-Accountig Course if necessary

29-Review of important and fundamental Grammar Points to improve Sentence

Construction

30-Punctuation in Business Letters


عناوین تدریس شده در هر ترم با توجه به سیلابس های فوق

عناوین تدریس شده در هر دوره

ساعت جلسات

نام دوره

از شماره 1 تا آخر شماره 10

18 ساعت

BEC 1

از شماره 11 تا آخر شماره 20

18 ساعت

BEC 2

از شماره 21 تا آخر شماره 30

18 ساعت

BEC 3

برخی از مهمترین مواد آموزشی ارائه شده در کتاب BEC عبارتند از:

1- آموزش مکالمات تجاری، اصطلاحات پرکاربرد در جلسات و ‪ ( Presentationارائه مطلب(

‫2- آموزش لغات ، عبارات و اصطلاحات پرکاربرد در مکاتبات تجاری، آموزش چهارچوب نامه و انواع نامه های ‫تجاری به همراه لغات ،عبارات و اصطلاحات پرکابرد در آنها

‫3- مکاتبات تجاری

‫4- آموزش اختصارهای مورد نیاز در مکالمه و مکاتبات تجاری